Przy zamówieniu powyżej 2800 zł
dostawa gratis
Koszyk

Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem rozpoczęcia realizacji. Realizacja zamówienia płatnego przy odbiorze rozpoczynamy niezwłocznie, natomiast zamówienie płatne przelewem realizujemy zaraz po zaksięgowaniu wpłaty na konto nr 48 1140 2017 0000 4102 0626 4677.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towaru w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia telefonicznie, wiadomością sms lub e-mail.
 3. Zastrzegamy sobie możliwość jednostronnego anulowania i odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku:
  • niedostępności wszystkich towarów objętych zamówieniem o czym klient zostanie poinformowany telefonicznie, wiadomością sms lub e-mail.
  • nierzetelności klienta stwierdzonej przy poprzedniej transakcji, o czym klient zostanie poinformowany telefonicznie, wiadomością sms lub e-mail.

Formy płatności i warunki dostawy.

 1. Klient  wybierając płatność przelewem na konto ma do wyboru cztery formy odbioru towaru:
  • paczka ekonomiczna - 18 zł na każde 500 zł wartości zamówienia;
  • paczka priorytetowa - 25 zł na każde 500 zł wartości zamówienia;
  • odbiór osobisty przy ul. Karmelkowej 66 we Wrocławiu;
  • dostawa gratis przy wartości zamówienia powyżej 2600 zł.
 2. Klient  wybierając płatność gotówką ma do wyboru cztery formy odbioru towaru:
  • paczka ekonomiczna pobraniowa 25 zł na każde 500 zł wartości zamówienia;
  • paczka priorytetowa pobraniowa 35 zł na każde 500 zł wartości zamówienia;
  • odbiór osobisty przy ul. Karmelkowej 66 we Wrocławiu
  • dostawa gratis przy wartości zamówienia powyżej 2600 zł.
 3. Po wyborze warunków dostawy ich koszt zostanie automatycznie doliczony do wartości zamówienia.
 4. Klient dokonuje płatności przelewem na konto w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia.
 5. W przypadku braku wpłaty w terminie 10 dni, zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
 6. Nie ponosimy odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

Faktury

Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z numerem 606-714-494 lub 606-886-323 lub e-mailem: otulin@otulin.com.pl.

Ochrona danych

Składając zamówienie klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie klientów firmy Otulin oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Reklamacje

 1. Klient składa reklamację w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
  • wad fabrycznych,
  • uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu,
  • niezgodności dostawy z zamówieniem.
 2. W powyższych przypadkach klient:
  • powiadamia o zaistniałym fakcie firmę Otulin telefonicznie wiadomością sms lub e-mail;
  • odsyła wadliwą część zamówienia zwykłą przesyłką pocztową na adres: OTULIN KRZYŻANIAK ROBERT, ul. ŚWIĄTNICKA 17-19/7, 52-018 WROCŁAW, z dołączoną oryginalną fakturę zakupową i opisem reklamacji wraz adresem zwrotnym i kontaktowym numerem telefonu lub adresem mailowym. Przesyłki odsyłane za pobraniem nie będą przyjmowane.
 3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), klientowi otrzyma równowartość ceny towaru lub ofertę wymiany na inny towar. Reklamacji nie podlegają jakiekolwiek przypadkowe lub celowe uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem.  Zwracane towary muszą być kompletne. Towary nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu pudełka lub w ilości częściowej. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie www.otulin.pl , które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora klienta. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

Postanowienia końcowe

 1. Umowę sprzedaży zawartą między klientem a firmą OTULIN stanowi faktura VAT .
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby OTULIN KRZYŻANIAK ROBERT.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2011
 4. Firma OTULIN KRZYŻANIAK ROBERT zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.otulin.com.pl